Janneke Hellendoorn
Certified transformational life coach

Welcome
About Me
Contact Me

Speaking Services
Speaking
Seminars & Workshops

Coaching Services
Group Coaching
Individual Coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group and Team Coaching


There are no short cuts to success. Yet, with the proper tools and resources you can accelerate your success, so that you achieve your goals and realize your dreams in far less time than you could have on your own.

One of the single most effective success-accelerators is tranformational life coaching. A coach or mentor that helps breathe life into your intentions, transforming them into concrete goals and then providing you with the transformational tools and motivation you need to turn those goals into reality.

A transformational life Coach offers dynamic coaching programs tailored to your specific needs.

Whatever your preference, each coaching scenario is carefully mapped out in its curriculum content and progress plan for maximum effectiveness in:

 •     Breaking free from limiting beliefs and self-sabotage for accelerated results
 •     Developing authentic confidence
 •     Determining what matters most, amplifying your vision, and activating your best resources
 •     Strategies for overcoming fear, doubt and worry
 •     Using your current conditions as levers for achieving your goals
 •     Understanding the missing and often misunderstood elements of effective goal achieving

Each month I carve out time during my speaking and coaching schedule to offer a few complimentary strategy sessions. This session will help you get clear on what you want, what's holding you back, and your best next big step.

I have a limited number of appointments available and they often book up quickly, so if you're interested in coaching and you'd like to schedule a complimentary strategy session please email me at Janneke@lifetransformations.eu or call my office at 06-30456338 or from outside the Netherlands 00-31 630456338.


Groep en Team Coaching

 

Er zijn geen snelkoppelingen naar succes. Toch met de juiste tools en beschikbare middelen is het mogelijk jouw succes te versnellen, zodat het realiseren van jouw doelen en dromen in veel kortere tijd bereikt kunnen worden dan wanneer je dat alleen zou doen.

Een van de allermeest effectieve succes-versnellers is transformatieve lifecoaching. Een coach of mentor, die meehelpt leven te blazen in jouw voornemens en deze helpt te transformeren in concrete doelen en vervolgens jou voorziet van tranformatieve tools en motivatie, zul je nodig hebben om deze doelen te realiseren.

Een transformatieve Lifecoach biedt een dynamisch coachingprogramma aan, op maat gemaakt voor jou specifieke wensen en behoeften.

Wat jouw voorkeur ook is, ieder coachingsplan wordt zorgvuldig in kaart gebracht wat betreft de leerinhouden en de follow-up planning voor maximale effectiviteit, betreffende:

 •     Het loskomen van limiterende geloofsovertuigingen en zelf-sabbotage processen om                   versnelde resultaten te bereiken
 •     Het ontwikkelen van zelfvertrouwen
 •     Onderzoeken wat het meest van belang is, het vergroten van jouw visie en het activeren van      jouw beste beschikbare middelen
 •     Strategieen ontwikkelen om angst, zorgen en twijfels te overkomen 
 •     Jouw huidige omstandigheden leren gebruiken als hefboom om jouw doelen te realiseren   
 •     Het leren begrijpen van de vaak ontbrekende en verkeerd geïnterpreteerde elementen voor        effectieve doelrealisatie.

Iedere maand heb ik tijd beschikbaar gesteld in mijn agenda voor een aantal strategieconsulten, die ik gratis aanbied. In deze sessie help ik jou te verhelderen wat jij wilt, wat jou tegenhoudt om dit te realiseren en wat jouw beste volgende stap is.

Ik heb maar een gelimiteerde hoeveelheid afspraken beschikbaar en ze worden snel volgeboekt, dus wanneer jij geïnteresserd bent in deze transfomerende lifecoaching en jij wilt eerst een gratis strategieconsult boeken, mail me dan op Janneke@lifetransformations.eu

 

"Don't wait fore something big to occur. Start where you are with what you have and that will always lead you into something greater"    ~ Mary Manin Morrissey ~